Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/167cf1e9-f1b9-490f-b2b9-af0dd63122ed weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
, , Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:, , , , , ,, Suzy, Geraerts,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Romina Bijnens,  ​, ,,,, , , , ,, Anita, Jeurissen,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Anita, Miermans,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Erik Knoops,  ​, ,,,, , , , ,, Bert, Niesten,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Myrthe Carlisi,  ​, ,,,, , , , ,, Lambertini, Peeters,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Anouk Verslegers,  ​, ,,,, , , , ,, Viviane, Schellingen,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Michel, Stevens,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Joeri, Vangelabbeek,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Willy Stöcker,  , ,,,, ,
, De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.,,
, De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van:, , , ,, , De afwezigheid met kennisgeving van:, , , ,  , , Piet, Van Berkel;, , ,, , , ,, ,, ,, , ,
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.
Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging: Suzy Geraerts Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Romina Bijnens  ​ Anita Jeurissen Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Anita Miermans Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Erik Knoops  ​ Bert Niesten Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Myrthe Carlisi  ​ Lambertini Peeters Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Anouk Verslegers  ​ Viviane Schellingen Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Michel Stevens Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Joeri Vangelabbeek Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Willy Stöcker  
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van: De afwezigheid met kennisgeving van:   Piet Van Berkel;
cee8c5e0-ccc1-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/727fd703-7da2-43af-8d96-3f9134433018
http://data.lblod.info/artikels/301c539d-026b-419e-8371-187f480194e5
http://data.lblod.info/artikels/c03969be-5b3c-4ba3-aa19-38cab5382c46
Artikel 3
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 1
, Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, ​
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst ​
De voorzitter van de OCMW-raad gaat na of de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn overeenkomstig de decretale voorwaarden.Als de akten voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan worden de voorgedragen kandidaat-leden en eventuele opvolgers verkozen verklaard.​
De voorzitter van de OCMW-raad gaat na of de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn overeenkomstig de decretale voorwaarden.Als de akten voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan worden de voorgedragen kandidaat-leden en eventuele opvolgers verkozen verklaard.​
, , Bevoegdheid, , Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 92 en 93., , ,, Juridische context, , Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 88, 94 en 96., , ,, Feitelijke context en argumentatie, , Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, is vastgelegd op 8 leden;, , Er werden binnen de 60 dagen na de verkiezingen geen verklaringen tot lijstenverbindingen bezorgd aan de algemeen directeur;, De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen;, De zetelverdeling ziet er als volgt uit:, , Open Vld-Lanaken heeft 4 zetels, CD&V heeft 2 zetelss.pa-Groen heeft 1 zetel​N-VA heeft 1 zetel;​, , , Volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur:, , Open Vld-Lanaken op 14 december 2018, CD&V op 14 december 2018sp.a-Groen op 24 december 2018​N-VA op 24 december 2018;​, , , Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering bezorgd en zijn dus tijdig;​, , De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;, Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen;, De ingediende akten van voordracht zijn ontvankelijk en de kandidaten kunnen dus verkozen verklaard worden;​, Geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft schriftelijk afstand gedaan van mandaat;​, De volgende kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn afwezig en kunnen dus pas op een volgende zitting geïnstalleerd worden:,, Dhr. Piet Van Berkel​, , Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;, Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;,Geraerts Suzy, Jeurissen Anita, Miermans Anita, Niesten Albert, Peeters Lambertini, Schellingen Viviane en Vangelabbeek Joeri. Mevr. Schellingen Viviane legt de voorgeschreven eed af in handen van de burgemeester;, Voor volgende kandidaat-leden werd een einddatum opgenomen in de akte van voordracht:,, het mandaat van Vangelabbeek Joeri neemt een einde op 31 december 2021, het mandaat van Peeters Lambertini neemt een einde op 31 december 2021het mandaat van Niesten Albert neemt een einde op 31 december 2021het mandaat van Geraerts Suzy neemt een einde op 31 december 2021het mandaat van Miermans Anita neemt een einde op 31 december 2021;​, Na de installatie van de kandidaten zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het bijzonder comité voor de sociale dienst en is het bijzonder comité voor de sociale dienst dus rechtsgeldig samengesteld;​, , ,
Bevoegdheid Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 92 en 93. Juridische context Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 88, 94 en 96. Feitelijke context en argumentatie Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, is vastgelegd op 8 leden; Er werden binnen de 60 dagen na de verkiezingen geen verklaringen tot lijstenverbindingen bezorgd aan de algemeen directeur; De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen; De zetelverdeling ziet er als volgt uit: Open Vld-Lanaken heeft 4 zetels CD&V heeft 2 zetelss.pa-Groen heeft 1 zetel​N-VA heeft 1 zetel;​ Volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur: Open Vld-Lanaken op 14 december 2018 CD&V op 14 december 2018sp.a-Groen op 24 december 2018​N-VA op 24 december 2018;​ Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering bezorgd en zijn dus tijdig;​ De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen; De ingediende akten van voordracht zijn ontvankelijk en de kandidaten kunnen dus verkozen verklaard worden;​ Geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft schriftelijk afstand gedaan van mandaat;​ De volgende kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn afwezig en kunnen dus pas op een volgende zitting geïnstalleerd worden: Dhr. Piet Van Berkel​ Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden; Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; Geraerts Suzy, Jeurissen Anita, Miermans Anita, Niesten Albert, Peeters Lambertini, Schellingen Viviane en Vangelabbeek Joeri. Mevr. Schellingen Viviane legt de voorgeschreven eed af in handen van de burgemeester; Voor volgende kandidaat-leden werd een einddatum opgenomen in de akte van voordracht: het mandaat van Vangelabbeek Joeri neemt een einde op 31 december 2021 het mandaat van Peeters Lambertini neemt een einde op 31 december 2021het mandaat van Niesten Albert neemt een einde op 31 december 2021het mandaat van Geraerts Suzy neemt een einde op 31 december 2021het mandaat van Miermans Anita neemt een einde op 31 december 2021;​ Na de installatie van de kandidaten zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het bijzonder comité voor de sociale dienst en is het bijzonder comité voor de sociale dienst dus rechtsgeldig samengesteld;​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234944
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234950
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234949
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234948
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234943
, 822b7865-1666-4f77-8e28-6a03b5a67576, , , Artikel 1, , De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van:, , , ,, , De afwezigheid met kennisgeving van:, , , ,  , , Piet, Van Berkel;, , ,, , , ,, ,, ,, , , ,,,,,, , Artikel 2, , , Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:, , , , , ,, Suzy, Geraerts,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Romina Bijnens,  ​, ,,,, , , , ,, Anita, Jeurissen,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Anita, Miermans,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Erik Knoops,  ​, ,,,, , , , ,, Bert, Niesten,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Myrthe Carlisi,  ​, ,,,, , , , ,, Lambertini, Peeters,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Anouk Verslegers,  ​, ,,,, , , , ,, Viviane, Schellingen,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Michel, Stevens,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Joeri, Vangelabbeek,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2021, , ,  ,  , , Opvolger : , Willy Stöcker,  , ,,,, , ,,,,, , Artikel 3, , De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.,, ,,,, ,,,, 07fcb2b5-0a89-46c3-9f20-e762c2795b3d,
822b7865-1666-4f77-8e28-6a03b5a67576 Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van: De afwezigheid met kennisgeving van:   Piet Van Berkel; Artikel 2 Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging: Suzy Geraerts Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Romina Bijnens  ​ Anita Jeurissen Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Anita Miermans Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Erik Knoops  ​ Bert Niesten Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Myrthe Carlisi  ​ Lambertini Peeters Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Anouk Verslegers  ​ Viviane Schellingen Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Michel Stevens Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Joeri Vangelabbeek Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2021     Opvolger : Willy Stöcker   Artikel 3 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn. 07fcb2b5-0a89-46c3-9f20-e762c2795b3d
http://data.lblod.info/id/files/6934d821-ea9d-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/18154bd1-0c5f-11ef-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/6935e991-ea9d-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/b9c9d231-ccc1-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/b9cabc91-ccc1-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/b9c8c0c1-ccc1-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/69339fa1-ea9d-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/18141351-0c5f-11ef-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/18128cb1-0c5f-11ef-acf9-7f073e4f8105

Resultaten 1 - 42 van 42

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.