Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/3cf3af48-9a69-4cc2-bfd7-e97c3ded31d9 weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
, , Artikel 1, , De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen., , , Artikel 2, , De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name 5., ,, , , 1172cb60-9fb0-4609-8bda-47f21d3b9d9d, , Artikel 3, , De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en neemt akte van hun eedaflegging:,, , , , Rangorde, Officiële naam, Status, Begindatum mandaat, Einddatum mandaat, , , , , , , Eerste schepen, , , ,, Astrid, Puts,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2024, , , , , , , Tweede schepen, , , ,, Christel, Gorissen,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2024, , , , , , , Derde schepen, , , ,, Sofie, Martens,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2024, , , , , , , Vierde schepen, , , ,, Peter, Verheyen,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2024, , , , , , , Vijfde schepen, , , ,, Jolein, Martens,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2021, , , , , , , ,,, 58e67cd6-861a-494f-982c-e9bc794aa458, , ,
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name 5. 1172cb60-9fb0-4609-8bda-47f21d3b9d9d Artikel 3 De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en neemt akte van hun eedaflegging: Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat Eerste schepen Astrid Puts Effectief 2 januari 2019 31 december 2024 Tweede schepen Christel Gorissen Effectief 2 januari 2019 31 december 2024 Derde schepen Sofie Martens Effectief 2 januari 2019 31 december 2024 Vierde schepen Peter Verheyen Effectief 2 januari 2019 31 december 2024 Vijfde schepen Jolein Martens Effectief 2 januari 2019 31 december 2021 58e67cd6-861a-494f-982c-e9bc794aa458
86120ad0-cccf-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/848430cd-b8fc-4df5-be01-f8546efd6257
http://data.lblod.info/artikels/5052d81e-c721-4705-bfd1-b89b378907fd
http://data.lblod.info/artikels/a52e36a8-ae17-4d88-b886-1176fde0807f
Verkiezing van de schepenen
Verkiezing van de schepenen
Er werd een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen voorgelegd door de Open Vld-Lanaken en sp.a-Groen.Voorstel : - eerste schepen : Astrid Puts- tweede schepen : Christel Gorissen- derde schepen : Sofie Martens- vierde schepen : Peter Verheyen- vijfde schepen : Jolein Martens met einddatum 31 december 2021   opvolger vijfde schepen : Dominique Terwingen.Deze akte van voordracht werd ontvangen door de Algemeen directeur op 12 november 2018.​
Er werd een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen voorgelegd door de Open Vld-Lanaken en sp.a-Groen.Voorstel : - eerste schepen : Astrid Puts- tweede schepen : Christel Gorissen- derde schepen : Sofie Martens- vierde schepen : Peter Verheyen- vijfde schepen : Jolein Martens met einddatum 31 december 2021   opvolger vijfde schepen : Dominique Terwingen.Deze akte van voordracht werd ontvangen door de Algemeen directeur op 12 november 2018.​
, , Bevoegdheid, , Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49;, , , Juridische context, , De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode., , , Feitelijke context en argumentatie, , Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 12 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;, De algemeen directeur heeft op 12 november 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd;, De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;, De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de geïnstalleerde raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de geïnstalleerde raadsleden die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;, De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen;, In de ontvankelijke voordrachtakte worden 5 kandidaat-schepenen voorgedragen;, Het maximum aantal schepenen voor de gemeente overschrijdt het aantal schepenen niet, en dus is het aantal schepenen vastgelegd;​, De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad;, De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen:, , Mevr. Puts Astrid, voorgedragen als eerste schepen, Mevr. Gorissen Christel, voorgedragen als tweede schepenMevr. Martens Sofie​, voorgedragen als derde schepenDhr. Verheyen Peter​, voorgedragen als vierde schepenMevr. Martens Jolein, voorgedragen als vijfde schepen, , , Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd;​, Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid.​, , De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt melding van de einddatum van het mandaat:, , , voor Mevr. Martens Jolein is de einddatum 31 december 2021;, , , , De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt eveneens melding van een opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat:, , Mevr. Martens Jolein met als opvolger Dhr. Terwingen Dominique;, , , , De rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke voordrachtakte is bepaald;, De voorzitter van de gemeenteraad deelt deze volgorde ter zitting mee aan de gemeenteraad;, De verkozen verklaarde schepenen hebben de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de burgemeester;, , ,
Bevoegdheid Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49; Juridische context De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode. Feitelijke context en argumentatie Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 12 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; De algemeen directeur heeft op 12 november 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd; De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad; De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de geïnstalleerde raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de geïnstalleerde raadsleden die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen; De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen; In de ontvankelijke voordrachtakte worden 5 kandidaat-schepenen voorgedragen; Het maximum aantal schepenen voor de gemeente overschrijdt het aantal schepenen niet, en dus is het aantal schepenen vastgelegd;​ De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad; De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen: Mevr. Puts Astrid, voorgedragen als eerste schepen Mevr. Gorissen Christel, voorgedragen als tweede schepenMevr. Martens Sofie​, voorgedragen als derde schepenDhr. Verheyen Peter​, voorgedragen als vierde schepenMevr. Martens Jolein, voorgedragen als vijfde schepen Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd;​ Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid.​ De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt melding van de einddatum van het mandaat: voor Mevr. Martens Jolein is de einddatum 31 december 2021; De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt eveneens melding van een opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat: Mevr. Martens Jolein met als opvolger Dhr. Terwingen Dominique; De rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke voordrachtakte is bepaald; De voorzitter van de gemeenteraad deelt deze volgorde ter zitting mee aan de gemeenteraad; De verkozen verklaarde schepenen hebben de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de burgemeester;
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234887
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234882
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234881
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234880
, 1172cb60-9fb0-4609-8bda-47f21d3b9d9d, , Artikel 3, , De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en neemt akte van hun eedaflegging:,, , , , Rangorde, Officiële naam, Status, Begindatum mandaat, Einddatum mandaat, , , , , , , Eerste schepen, , , ,, Astrid, Puts,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2024, , , , , , , Tweede schepen, , , ,, Christel, Gorissen,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2024, , , , , , , Derde schepen, , , ,, Sofie, Martens,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2024, , , , , , , Vierde schepen, , , ,, Peter, Verheyen,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2024, , , , , , , Vijfde schepen, , , ,, Jolein, Martens,,,, , , , Effectief, , , , , 2 januari 2019, , , , , 31 december 2021, , , , , , , ,,, 58e67cd6-861a-494f-982c-e9bc794aa458,
1172cb60-9fb0-4609-8bda-47f21d3b9d9d Artikel 3 De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en neemt akte van hun eedaflegging: Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat Eerste schepen Astrid Puts Effectief 2 januari 2019 31 december 2024 Tweede schepen Christel Gorissen Effectief 2 januari 2019 31 december 2024 Derde schepen Sofie Martens Effectief 2 januari 2019 31 december 2024 Vierde schepen Peter Verheyen Effectief 2 januari 2019 31 december 2024 Vijfde schepen Jolein Martens Effectief 2 januari 2019 31 december 2021 58e67cd6-861a-494f-982c-e9bc794aa458
http://data.lblod.info/id/files/a061cc41-02fd-11ef-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/4244b641-cccf-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/c7b44d81-e5f3-11ee-acf9-7f073e4f8105

Resultaten 1 - 26 van 26

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.