Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/488d3be4-f54b-48fb-bc37-87adf9fdc7b1 weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
, , Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:, , , , , ,, Bram, Vrancken,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Els, De Martelaer,,,, , , , , Geen startdatum opgegegeven., , , Geen einddatum., ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Jean-Marie, Anthonis,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Matthias, Multani,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Regine, Rutsaert,,,, , , , , Geen startdatum opgegegeven., , , Geen einddatum., ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Veerle, Scheire,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, ,
, Akte te nemen van de verhindering van volgende leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst:, , , Els De Martelaer;, , , Regine Rutsaert;, , ,,
, Akte te nemen van:, , , , Het ontbreken van afstanden van mandaat;, , ,
Akte te nemen van: Het ontbreken van afstanden van mandaat;
Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging: Bram Vrancken Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Els De Martelaer Geen startdatum opgegegeven. Geen einddatum.     Geen opvolgers. Jean-Marie Anthonis Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Matthias Multani Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Regine Rutsaert Geen startdatum opgegegeven. Geen einddatum.     Geen opvolgers. Veerle Scheire Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers.
Akte te nemen van de verhindering van volgende leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst: Els De Martelaer; Regine Rutsaert;
117227a0-cbe4-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/37bfb446-8fb7-4358-927a-e2bbde980dda
http://data.lblod.info/artikels/474a33f6-bc94-4226-a3a6-a7034163561d
http://data.lblod.info/artikels/a759eb66-4943-48f0-9922-7b82383f9f44
Artikel 3
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 1
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst​
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst​
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
, , , Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96., , , , , , Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, vastgelegd is op 6 leden;, , , Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, volgende verklaringen tot lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur:, , lijstenverbinding tussen CD&V, sp.a en Groen;, , , Overwegende dat de algemeen directeur op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekendmaakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen;, Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet:, , CD&V/sp.a-Groen heeft 4 zetels;, Open Bierbeek heeft 1 zetelN-VA heeft 1 zetel​, , , Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur:, , CD&V/sp.a-Groen heeft op 24 december 2018 een akte van voordracht bezorgd;, Open Bierbeek heeft op 24 december 2018 een akte van voordracht bezorgd;N-VA heeft op 21 december 2018 een akte van voordracht bezorgd;​, , , Overwegende dat alle akten van voordracht minstens 8 dagen voor de installatievergadering werden bezorgd en dus tijdig zijn;​, , Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;, Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen;, Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden;​, Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten dus verkozen kunnen verklaard worden;​, Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat;​, Overwegende dat 2 van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst afwezig zijn, met name DE MARTELAER Els en RUTSAERT Regine;, , Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden, Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;, Overwegende dat voor geen enkel kandidaat-lid een einddatum werd opgenomen in de akte van voordracht;​, Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd zijn in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld is;​, , ,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96. Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, vastgelegd is op 6 leden; Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, volgende verklaringen tot lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur: lijstenverbinding tussen CD&V, sp.a en Groen; Overwegende dat de algemeen directeur op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekendmaakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen; Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet: CD&V/sp.a-Groen heeft 4 zetels; Open Bierbeek heeft 1 zetelN-VA heeft 1 zetel​ Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur: CD&V/sp.a-Groen heeft op 24 december 2018 een akte van voordracht bezorgd; Open Bierbeek heeft op 24 december 2018 een akte van voordracht bezorgd;N-VA heeft op 21 december 2018 een akte van voordracht bezorgd;​ Overwegende dat alle akten van voordracht minstens 8 dagen voor de installatievergadering werden bezorgd en dus tijdig zijn;​ Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen; Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden;​ Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten dus verkozen kunnen verklaard worden;​ Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat;​ Overwegende dat 2 van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst afwezig zijn, met name DE MARTELAER Els en RUTSAERT Regine; Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat voor geen enkel kandidaat-lid een einddatum werd opgenomen in de akte van voordracht;​ Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd zijn in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld is;​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234944
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234950
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234949
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234948
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234943
, 811c57a5-0d05-41dd-8190-18ca7f1cf13f, ,, , Artikel 1, , Akte te nemen van:, , , , Het ontbreken van afstanden van mandaat;, , , ,,,,,, , Artikel 2, , , Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:, , , , , ,, Bram, Vrancken,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Els, De Martelaer,,,, , , , , Geen startdatum opgegegeven., , , Geen einddatum., ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Jean-Marie, Anthonis,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Matthias, Multani,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Regine, Rutsaert,,,, , , , , Geen startdatum opgegegeven., , , Geen einddatum., ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , , , ,, Veerle, Scheire,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Einddatum:, , 31 december 2024, , ,  ,  , , Geen opvolgers., ,,,, , ,,,,, , Artikel 3, , Akte te nemen van de verhindering van volgende leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst:, , , Els De Martelaer;, , , Regine Rutsaert;, , ,, ,,,, ,,,, 6b84b314-eb37-43cc-be04-2364b1183b2b,
811c57a5-0d05-41dd-8190-18ca7f1cf13f Artikel 1 Akte te nemen van: Het ontbreken van afstanden van mandaat; Artikel 2 Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging: Bram Vrancken Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Els De Martelaer Geen startdatum opgegegeven. Geen einddatum.     Geen opvolgers. Jean-Marie Anthonis Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Matthias Multani Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Regine Rutsaert Geen startdatum opgegegeven. Geen einddatum.     Geen opvolgers. Veerle Scheire Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 31 december 2024     Geen opvolgers. Artikel 3 Akte te nemen van de verhindering van volgende leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst: Els De Martelaer; Regine Rutsaert; 6b84b314-eb37-43cc-be04-2364b1183b2b
http://data.lblod.info/id/files/52ff8361-ee77-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/52fd6081-ee77-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/5301cd51-ee77-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/0ad11281-cbe4-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/0ad2e741-cbe4-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/0ad4e311-cbe4-11ee-b7b4-e11139c91731

Resultaten 1 - 39 van 39

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.