Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/503e60b7-0d31-4907-bbc9-9a9960ebf4e7 weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
6cc193d0-cb4d-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/7064603e-2653-4a8c-a947-c2d7dd14acb5
http://data.lblod.info/artikels/3d6ef321-8af3-48c5-b31a-f6c5110d987a
http://data.lblod.info/artikels/800db396-ae85-4f0e-9a6c-2cef506b9526
http://data.lblod.info/artikels/41fd6c86-7801-40b7-9431-74e6bc9afb47
http://data.lblod.info/artikels/1d61d9f1-5111-400e-9903-612eee46d1b7
Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Installatie van de gemeenteraadsleden (akteneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.
Installatie van de gemeenteraadsleden (akteneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.
, , ,, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169;,, Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59;,, Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;, , , ,, , , Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;,, , , , , Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredend voorzitter afstand te doen van hun mandaat:, , ​Christian Taes deed afstand op 5 december 2018 per briefErwin Willems deed afstand op 26 november 2018 per briefAnneke Heremans deed afstand op 4 december 2018 per briefElke Schillebeeckx deed afstand op 30 november 2018 per mail;, , ,, Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen:, , Franciscus Peeters als eerste opvolger op lijst nr. 3 CD&VAdelia Vandeven als eerste opvolger op lijst nr. 6 Open Vld Christine Wynants als eerste opvolger op lijst nr. 2 NVAAxel Degreef als eerste opvolger op lijst nr. 4 Groen​​, , ,, ,, Overwegende dat niemand van de te installeren verkozenen afwezig is op deze installatievergadering;​,, Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake;, ,, Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​, Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​,, Overwegende dat Alexandra Thienpont op 21 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;​,, Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.";, Overwegende dat niemand van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​, , ,
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169; Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59; Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard; Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredend voorzitter afstand te doen van hun mandaat: ​Christian Taes deed afstand op 5 december 2018 per briefErwin Willems deed afstand op 26 november 2018 per briefAnneke Heremans deed afstand op 4 december 2018 per briefElke Schillebeeckx deed afstand op 30 november 2018 per mail; Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen: Franciscus Peeters als eerste opvolger op lijst nr. 3 CD&VAdelia Vandeven als eerste opvolger op lijst nr. 6 Open Vld Christine Wynants als eerste opvolger op lijst nr. 2 NVAAxel Degreef als eerste opvolger op lijst nr. 4 Groen​​ Overwegende dat niemand van de te installeren verkozenen afwezig is op deze installatievergadering;​ Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake; Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​ Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​ Overwegende dat Alexandra Thienpont op 21 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;​ Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."; Overwegende dat niemand van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234887
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138783
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234846
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234845
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138811
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138733
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234847
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234850
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138894
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234844
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234901
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234849
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234852
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234848
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1020561
,, , Artikel 1, Akte te nemen van, , Het ontbreken van afstanden van mandaat;, , ,,,,, , Artikel 2, De geloofsbrieven goed te keuren van:, , , , Officiële naam, Lijst, , , , , , René De Becker, , , CD&V,, ,, , , , , Frie De Greef, , , CD&V,, ,, , , , , Melody Debaetselier, , , N-VA,, ,, , , , , Axel Degreef, , , Groen,, ,, , , , , Kristien Goeminne, , , CD&V,, ,, , , , , Els Gysenbergs, , , CD&V,, ,, , , , , David Haelterman, , , Open Vld,, ,, , , , , Gabriëla Langmans, , , CD&V,, ,, , , , , Sabine Ledens, , , N-VA,, ,, , , , , Wim Moons, , , CD&V,, ,, , , , , Bart Nevens, , , N-VA,, ,, , , , , Francis Peeters, , , CD&V,, ,, , , , , Jonas Piot, , , CD&V,, ,, , , , , Stef Ryckmans, , , Open Vld,, ,, , , , , Ann Van de Casteele, , , Open Vld,, ,, , , , , Marinus van Greuningen, , , KNV,, ,, , , , , Kristof Van Roey, , , N-VA,, ,, , , , , Mia Vandervelde, , , Groen,, ,, , , , , Lia Vandeven, , , Open Vld,, ,, , , , , Harold Vanheel, , , N-VA,, ,, , , , , Hans Vanhoof, , , N-VA,, ,, , , , , Ann Vannerem, , , CD&V,, ,, , , , , An Verdeyen, , , Groen,, ,, , , , , Barbara Vermeulen, , , CD&V,, ,, , , , , Maarten Willems, , , Open Vld,, ,, , , , , Chris Wynants, , , N-VA,, ,, , , , , ,,,,, , Artikel 3, Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:, , , , Officiële naam, Mandaat, Begin mandaat, , , , , ,, René , De Becker,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Frie, De Greef,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Melody, Debaetselier,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Axel, Degreef,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Kristien , Goeminne,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Els, Gysenbergs,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, David, Haelterman,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Gabriëla, Langmans,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Sabine , Ledens,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Wim, Moons,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Bart , Nevens,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Francis, Peeters,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Jonas, Piot,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Stef, Ryckmans,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Ann, Van de Casteele,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Marinus, van Greuningen,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Kristof, Van Roey,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Mia, Vandervelde,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Lia, Vandeven,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Harold , Vanheel,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Hans , Vanhoof,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Ann, Vannerem,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, An, Verdeyen,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Barbara, Vermeulen,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Maarten, Willems,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Chris, Wynants,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 7 januari 2019, , , (Effectief), , , , , , , ,,,, , Artikel 4, , Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn., ,,,,, , , Artikel 5, De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:, , , , Rang, Officiële naam, , , , , , 1,, , ,, Bart , Nevens,,,, , , , , 31 december 2018, , , 8 januari 2001, ,, , 996,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 2,, , ,, Ann, Vannerem,,,, , , , , 31 december 2018, , , 8 januari 2001, ,, , 553,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 3,, , ,, Stef, Ryckmans,,,, , , , , 31 december 2018, , , 8 januari 2001, ,, , 462,, ,, Open Vld,, ,, , ,, , , 4,, , ,, Francis, Peeters,,,, , , , , 31 december 2018, , , 8 januari 2001, ,, , 202,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 5,, , ,, Mia, Vandervelde,,,, , , , , 31 december 2018, , , 2 juli 2007, ,, , 448,, ,, Groen,, ,, , ,, , , 6,, , ,, Alexandra, Thienpont,,,, , , burgemeester, , (Effectief), , , 7 januari 2019, ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 1563,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 7,, , ,, Kristien , Goeminne,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 912,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 8,, , ,, Sabine , Ledens,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 546,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 9,, , ,, René , De Becker,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 517,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 10,, , ,, Harold , Vanheel,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 481,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 11,, , ,, Ann, Van de Casteele,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 454,, ,, Open Vld,, ,, , ,, , , 12,, , ,, Melody, Debaetselier,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 349,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 13,, , ,, Marinus, van Greuningen,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 265,, ,, KNV,, ,, , ,, , , 14,, , ,, Lia, Vandeven,,,, , , , , 31 december 2018, , , 6 oktober 2014, ,, , , , , 254,, ,, Open Vld,, ,, , ,, , , 15,, , ,, Axel, Degreef,,,, , , , , 31 juli 2015, , , 6 oktober 2014, ,, , , , 31 december 2018, , , 3 september 2018, ,, , 150,, ,, Groen,, ,, , ,, , , 16,, , ,, Wim, Moons,,,, , , 1161,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 17,, , ,, David, Haelterman,,,, , , 574,, ,, Open Vld,, ,, , ,, , , 18,, , ,, Kristof, Van Roey,,,, , , 457,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 19,, , ,, Maarten, Willems,,,, , , 454,, ,, Open Vld,, ,, , ,, , , 20,, , ,, Hans , Vanhoof,,,, , , 375,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 21,, , ,, Frie, De Greef,,,, , , 369,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 22,, , ,, Barbara, Vermeulen,,,, , , 314,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 23,, , ,, An, Verdeyen,,,, , , 286,, ,, Groen,, ,, , ,, , , 24,, , ,, Els, Gysenbergs,,,, , , 271,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 25,, , ,, Jonas, Piot,,,, , , 270,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 26,, , ,, Gabriëla, Langmans,,,, , , 268,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 27,, , ,, Chris, Wynants,,,, , , 265,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , ,,,,,,,,
Artikel 1 Akte te nemen van Het ontbreken van afstanden van mandaat; Artikel 2 De geloofsbrieven goed te keuren van: Officiële naam Lijst René De Becker CD&V Frie De Greef CD&V Melody Debaetselier N-VA Axel Degreef Groen Kristien Goeminne CD&V Els Gysenbergs CD&V David Haelterman Open Vld Gabriëla Langmans CD&V Sabine Ledens N-VA Wim Moons CD&V Bart Nevens N-VA Francis Peeters CD&V Jonas Piot CD&V Stef Ryckmans Open Vld Ann Van de Casteele Open Vld Marinus van Greuningen KNV Kristof Van Roey N-VA Mia Vandervelde Groen Lia Vandeven Open Vld Harold Vanheel N-VA Hans Vanhoof N-VA Ann Vannerem CD&V An Verdeyen Groen Barbara Vermeulen CD&V Maarten Willems Open Vld Chris Wynants N-VA Artikel 3 Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van: Officiële naam Mandaat Begin mandaat René De Becker Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Frie De Greef Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Melody Debaetselier Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Axel Degreef Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Kristien Goeminne Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Els Gysenbergs Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) David Haelterman Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Gabriëla Langmans Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Sabine Ledens Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Wim Moons Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Bart Nevens Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Francis Peeters Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Jonas Piot Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Stef Ryckmans Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Ann Van de Casteele Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Marinus van Greuningen Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Kristof Van Roey Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Mia Vandervelde Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Lia Vandeven Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Harold Vanheel Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Hans Vanhoof Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Ann Vannerem Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) An Verdeyen Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Barbara Vermeulen Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Maarten Willems Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Chris Wynants Gemeenteraadslid 7 januari 2019 (Effectief) Artikel 4 Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn. Artikel 5 De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: Rang Officiële naam 1 Bart Nevens 31 december 2018 8 januari 2001 996 N-VA 2 Ann Vannerem 31 december 2018 8 januari 2001 553 CD&V 3 Stef Ryckmans 31 december 2018 8 januari 2001 462 Open Vld 4 Francis Peeters 31 december 2018 8 januari 2001 202 CD&V 5 Mia Vandervelde 31 december 2018 2 juli 2007 448 Groen 6 Alexandra Thienpont burgemeester (Effectief) 7 januari 2019 Gemeenteraadslid 31 december 2018 1 januari 2013 1563 CD&V 7 Kristien Goeminne 31 december 2018 1 januari 2013 912 CD&V 8 Sabine Ledens 31 december 2018 1 januari 2013 546 N-VA 9 René De Becker 31 december 2018 1 januari 2013 517 CD&V 10 Harold Vanheel 31 december 2018 1 januari 2013 481 N-VA 11 Ann Van de Casteele 31 december 2018 1 januari 2013 454 Open Vld 12 Melody Debaetselier 31 december 2018 1 januari 2013 349 N-VA 13 Marinus van Greuningen 31 december 2018 1 januari 2013 265 KNV 14 Lia Vandeven 31 december 2018 6 oktober 2014 254 Open Vld 15 Axel Degreef 31 juli 2015 6 oktober 2014 31 december 2018 3 september 2018 150 Groen 16 Wim Moons 1161 CD&V 17 David Haelterman 574 Open Vld 18 Kristof Van Roey 457 N-VA 19 Maarten Willems 454 Open Vld 20 Hans Vanhoof 375 N-VA 21 Frie De Greef 369 CD&V 22 Barbara Vermeulen 314 CD&V 23 An Verdeyen 286 Groen 24 Els Gysenbergs 271 CD&V 25 Jonas Piot 270 CD&V 26 Gabriëla Langmans 268 CD&V 27 Chris Wynants 265 N-VA

Resultaten 1 - 33 van 33

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.