Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/5c81fb8e-ad76-4977-861f-e8fb7982b351 weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
, , , Artikel 1, , Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter., Artikel 2, , , De voorgedragen kandidaat-voorzitter, , Johan Vanhulst,   , wordt verkozen verklaard als ,  , , voorzitter van de gemeenteraad, , met ingang van 2 januari 2019., , ,​, , ,
Artikel 1 Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter. Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Johan Vanhulst   , wordt verkozen verklaard als   voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019. ​
54855d80-cbf0-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/fd30d52c-2b7b-4342-ae1c-e7270ae34871
http://data.lblod.info/artikels/e0cdb31e-319e-4b0a-8d3b-fabebecf21d7
Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
, , , Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 en 7 ;, Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;, , ,, , , Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van VANHULST Johan Jaak Korneel werd overhandigd aan de algemeen directeur op 28 november 2018, zijnde binnen de termijn van acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;,, Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering;,, Overwegende dat de voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en daarmee de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen;,, Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;,, Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;,, Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt;​​,, , ,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 en 7 ; Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van VANHULST Johan Jaak Korneel werd overhandigd aan de algemeen directeur op 28 november 2018, zijnde binnen de termijn van acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering; Overwegende dat de voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en daarmee de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen; Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden; Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt;​​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234845
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234844
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/id/files/4d4ff7a1-cbf0-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/c0ef4271-f656-11ee-acf9-7f073e4f8105

Resultaten 1 - 21 van 21

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.