Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/6d9c73a8-d09a-460e-8d2d-102fe6e548ed weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
, , Artikel 1, , Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen., , , Artikel 2, , Akte te nemen van het vastgelegd aantal schepenen, met name 5., ,, , , 9debf99f-5ee2-447c-bee4-5e3a87db9f9e, , Artikel 3, , Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun eedaflegging:,, , , , Rangorde, Officiële naam, Status, Begindatum mandaat, Einddatum mandaat, , , , , , , Eerste schepen, , , ,, David, Haelterman,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , Tweede schepen, , , ,, Kristien , Goeminne,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , Derde schepen, , , ,, Stef, Ryckmans,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , Vierde schepen, , , ,, Ann, Vannerem,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , Vijfde schepen, , , ,, René , De Becker,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , ,,, 7c135197-b935-4211-b3be-3350e8a3fca8, , ,
Artikel 1 Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. Artikel 2 Akte te nemen van het vastgelegd aantal schepenen, met name 5. 9debf99f-5ee2-447c-bee4-5e3a87db9f9e Artikel 3 Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun eedaflegging: Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat Eerste schepen David Haelterman Effectief 7 januari 2019 Tweede schepen Kristien Goeminne Effectief 7 januari 2019 Derde schepen Stef Ryckmans Effectief 7 januari 2019 Vierde schepen Ann Vannerem Effectief 7 januari 2019 Vijfde schepen René De Becker Effectief 7 januari 2019 7c135197-b935-4211-b3be-3350e8a3fca8
6cbba060-cb4d-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/2f5b2cdd-101a-452a-a121-76b45c506967
http://data.lblod.info/artikels/478439b6-9719-48d6-8d19-fecf3004a92b
http://data.lblod.info/artikels/74aca269-3e54-44df-a0ea-0735f9b8b8d1
Verkiezing van de schepenen
Verkiezing van de schepenen
Verkiezing van de schepenen.
Verkiezing van de schepenen.
, , , Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49;,, Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;, , , , , , Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 22 oktober 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;, , , Overwegende dat de algemeen directeur op 19 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd;, , , Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;, , Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;, Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen;, Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtsakte 5 kandidaat-schepenen worden voorgedragen;, , Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat daarmee het aantal schepenen is vastgelegd;,, , Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad;, Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn:, , ​David HaeltermanKristien GoeminneStefaan Ryckmans​Ann Vannerem​René De Bekcer​, , , , Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;,, , , Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.,, , Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat en er dus geen opvolgers aangeduid worden;, , , ,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49; Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 22 oktober 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; Overwegende dat de algemeen directeur op 19 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd; Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad; Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen; Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen; Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtsakte 5 kandidaat-schepenen worden voorgedragen; Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat daarmee het aantal schepenen is vastgelegd; Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad; Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn: ​David HaeltermanKristien GoeminneStefaan Ryckmans​Ann Vannerem​René De Bekcer​ Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd; Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt. Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat en er dus geen opvolgers aangeduid worden;
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234887
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234882
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234881
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234880
, 9debf99f-5ee2-447c-bee4-5e3a87db9f9e, , Artikel 3, , Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun eedaflegging:,, , , , Rangorde, Officiële naam, Status, Begindatum mandaat, Einddatum mandaat, , , , , , , Eerste schepen, , , ,, David, Haelterman,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , Tweede schepen, , , ,, Kristien , Goeminne,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , Derde schepen, , , ,, Stef, Ryckmans,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , Vierde schepen, , , ,, Ann, Vannerem,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , Vijfde schepen, , , ,, René , De Becker,,,, , , , Effectief, , , , , 7 januari 2019, , , , , , , , , , , , ,,, 7c135197-b935-4211-b3be-3350e8a3fca8,
9debf99f-5ee2-447c-bee4-5e3a87db9f9e Artikel 3 Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun eedaflegging: Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat Eerste schepen David Haelterman Effectief 7 januari 2019 Tweede schepen Kristien Goeminne Effectief 7 januari 2019 Derde schepen Stef Ryckmans Effectief 7 januari 2019 Vierde schepen Ann Vannerem Effectief 7 januari 2019 Vijfde schepen René De Becker Effectief 7 januari 2019 7c135197-b935-4211-b3be-3350e8a3fca8
http://data.lblod.info/id/files/ca3db9e1-cb4c-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/380f0591-e471-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/28da95c1-0632-11ef-acf9-7f073e4f8105

Resultaten 1 - 26 van 26

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.