Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/83ec788f-1fad-42f3-a1f3-b8733a351437 weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
, ,, , Artikel 1, Akte te nemen van, , De afstand van mandaat van volgende verkozenen:, , Patrick Colson;, Katelijn Poissonnier;, , , , ,,,,, , Artikel 2, De geloofsbrieven goed te keuren van:, , , , Officiële naam, Lijst, , , , , , Kim Develter, , , MLM,, ,, , , , , Chantal Ghesquiere, , , MLM,, ,, , , , , Maïté Hellem, , , MLM,, ,, , , , , Alien Lippinois, , , MLM,, ,, , , , , Guy Tancré, , , MLM,, ,, , , , , Kristof Veramme, , , RESPECT !,, ,, , , , , Melanie Verdru, , , MLM,, ,, , , , , Evelyne Wybo, , , RESPECT !,, ,, , , , , ,,,,, , Artikel 3, Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:, , , , Officiële naam, Mandaat, Begin mandaat, , , , , ,, Kim, Develter,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Chantal, Ghesquiere,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2013, , , (Effectief), , , , , ,, Maïté, Hellem,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Alien, Lippinois,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Guy, Tancré,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2013, , , (Effectief), , , , , ,, Kristof, Veramme,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2013, , , (Effectief), , , , , ,, Melanie, Verdru,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Evelyne, Wybo,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , , , ,,,, , Artikel 4, , Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn., ,,,,, , , Artikel 5, De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:, , , , Rang, Officiële naam, , , , , , 1,, , ,, Sandy, Evrard,,,, , , burgemeester, , (Effectief), , , 2 januari 1995, ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , 31 december 2018, , , 2 januari 1995, ,, , 463,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 2,, , ,, Guy, Tancré,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 176,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 3,, , ,, Chantal, Ghesquiere,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 164,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 4,, , ,, Kristof, Veramme,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 154,, ,, RESPECT !,, ,, , ,, , , 5,, , ,, Kim, Develter,,,, , , 221,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 6,, , ,, Maïté, Hellem,,,, , , 214,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 7,, , ,, Melanie, Verdru,,,, , , 191,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 8,, , ,, Alien, Lippinois,,,, , , 164,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 9,, , ,, Evelyne, Wybo,,,, , , 121,, ,, RESPECT !,, ,, , ,, , , ,,,,,,,, ,
Artikel 1 Akte te nemen van De afstand van mandaat van volgende verkozenen: Patrick Colson; Katelijn Poissonnier; Artikel 2 De geloofsbrieven goed te keuren van: Officiële naam Lijst Kim Develter MLM Chantal Ghesquiere MLM Maïté Hellem MLM Alien Lippinois MLM Guy Tancré MLM Kristof Veramme RESPECT ! Melanie Verdru MLM Evelyne Wybo RESPECT ! Artikel 3 Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van: Officiële naam Mandaat Begin mandaat Kim Develter Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Chantal Ghesquiere Gemeenteraadslid 2 januari 2013 (Effectief) Maïté Hellem Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Alien Lippinois Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Guy Tancré Gemeenteraadslid 2 januari 2013 (Effectief) Kristof Veramme Gemeenteraadslid 2 januari 2013 (Effectief) Melanie Verdru Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Evelyne Wybo Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Artikel 4 Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn. Artikel 5 De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: Rang Officiële naam 1 Sandy Evrard burgemeester (Effectief) 2 januari 1995 Gemeenteraadslid 31 december 2018 2 januari 1995 463 MLM 2 Guy Tancré 31 december 2018 1 januari 2013 176 MLM 3 Chantal Ghesquiere 31 december 2018 1 januari 2013 164 MLM 4 Kristof Veramme 31 december 2018 1 januari 2013 154 RESPECT ! 5 Kim Develter 221 MLM 6 Maïté Hellem 214 MLM 7 Melanie Verdru 191 MLM 8 Alien Lippinois 164 MLM 9 Evelyne Wybo 121 RESPECT !
6f7cad20-ccb6-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/01220764-ce48-4aa5-a608-1492574042d5
http://data.lblod.info/artikels/0294ce2c-a2e6-4eef-aba3-f03a16571db7
http://data.lblod.info/artikels/9fb76d4f-3290-4c06-991a-e1ad2b0dfba7
http://data.lblod.info/artikels/d39a7b6b-6d3a-4b80-8cac-34005ae93572
http://data.lblod.info/artikels/b505b698-6b86-4d52-b636-3c847ec32ca3
Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Installatie van de gemeenteraadsleden (kennisneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.
Installatie van de gemeenteraadsleden (kennisneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.
, , ,, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169;,, Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59;,, Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;, , , Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 05 december 2018 geldig werden verklaard;,, , , , , Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredende voorzitter afstand te doen van hun mandaat:, , Katelijn Poissonnier deed afstand op 11 december 2018 per brief, ​Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen:, Patrick Colson als eerste opvolger op de lijst Respect !​Evelyne Wybo als tweede opvolger op de lijst Respect !, , ,, Overwegende dat Patrick Colson eveneens afstand deed op 11 december 2018 per brief​Overwegende dat niemand van de te installeren verkozenen afwezig is op deze installatievergadering;​,, , , Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake., ,, Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​, Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​,, Overwegende dat Sandy Evrard op 14 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;​,, Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter:  "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen"., Overwegende dat niemand van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​, , ,
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169; Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59; Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 05 december 2018 geldig werden verklaard; Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredende voorzitter afstand te doen van hun mandaat: Katelijn Poissonnier deed afstand op 11 december 2018 per brief ​Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen: Patrick Colson als eerste opvolger op de lijst Respect !​Evelyne Wybo als tweede opvolger op de lijst Respect ! Overwegende dat Patrick Colson eveneens afstand deed op 11 december 2018 per brief​Overwegende dat niemand van de te installeren verkozenen afwezig is op deze installatievergadering;​ Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake. Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​ Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​ Overwegende dat Sandy Evrard op 14 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;​ Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter:  "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Overwegende dat niemand van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234887
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138783
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234846
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234845
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138811
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138733
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234847
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234850
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138894
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234844
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234901
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234849
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234852
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234848
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1020561
,, , Artikel 1, Akte te nemen van, , De afstand van mandaat van volgende verkozenen:, , Patrick Colson;, Katelijn Poissonnier;, , , , ,,,,, , Artikel 2, De geloofsbrieven goed te keuren van:, , , , Officiële naam, Lijst, , , , , , Kim Develter, , , MLM,, ,, , , , , Chantal Ghesquiere, , , MLM,, ,, , , , , Maïté Hellem, , , MLM,, ,, , , , , Alien Lippinois, , , MLM,, ,, , , , , Guy Tancré, , , MLM,, ,, , , , , Kristof Veramme, , , RESPECT !,, ,, , , , , Melanie Verdru, , , MLM,, ,, , , , , Evelyne Wybo, , , RESPECT !,, ,, , , , , ,,,,, , Artikel 3, Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:, , , , Officiële naam, Mandaat, Begin mandaat, , , , , ,, Kim, Develter,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Chantal, Ghesquiere,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2013, , , (Effectief), , , , , ,, Maïté, Hellem,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Alien, Lippinois,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Guy, Tancré,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2013, , , (Effectief), , , , , ,, Kristof, Veramme,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2013, , , (Effectief), , , , , ,, Melanie, Verdru,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Evelyne, Wybo,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , , , ,,,, , Artikel 4, , Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn., ,,,,, , , Artikel 5, De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:, , , , Rang, Officiële naam, , , , , , 1,, , ,, Sandy, Evrard,,,, , , burgemeester, , (Effectief), , , 2 januari 1995, ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , 31 december 2018, , , 2 januari 1995, ,, , 463,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 2,, , ,, Guy, Tancré,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 176,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 3,, , ,, Chantal, Ghesquiere,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 164,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 4,, , ,, Kristof, Veramme,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 154,, ,, RESPECT !,, ,, , ,, , , 5,, , ,, Kim, Develter,,,, , , 221,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 6,, , ,, Maïté, Hellem,,,, , , 214,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 7,, , ,, Melanie, Verdru,,,, , , 191,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 8,, , ,, Alien, Lippinois,,,, , , 164,, ,, MLM,, ,, , ,, , , 9,, , ,, Evelyne, Wybo,,,, , , 121,, ,, RESPECT !,, ,, , ,, , , ,,,,,,,,
Artikel 1 Akte te nemen van De afstand van mandaat van volgende verkozenen: Patrick Colson; Katelijn Poissonnier; Artikel 2 De geloofsbrieven goed te keuren van: Officiële naam Lijst Kim Develter MLM Chantal Ghesquiere MLM Maïté Hellem MLM Alien Lippinois MLM Guy Tancré MLM Kristof Veramme RESPECT ! Melanie Verdru MLM Evelyne Wybo RESPECT ! Artikel 3 Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van: Officiële naam Mandaat Begin mandaat Kim Develter Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Chantal Ghesquiere Gemeenteraadslid 2 januari 2013 (Effectief) Maïté Hellem Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Alien Lippinois Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Guy Tancré Gemeenteraadslid 2 januari 2013 (Effectief) Kristof Veramme Gemeenteraadslid 2 januari 2013 (Effectief) Melanie Verdru Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Evelyne Wybo Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Artikel 4 Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn. Artikel 5 De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: Rang Officiële naam 1 Sandy Evrard burgemeester (Effectief) 2 januari 1995 Gemeenteraadslid 31 december 2018 2 januari 1995 463 MLM 2 Guy Tancré 31 december 2018 1 januari 2013 176 MLM 3 Chantal Ghesquiere 31 december 2018 1 januari 2013 164 MLM 4 Kristof Veramme 31 december 2018 1 januari 2013 154 RESPECT ! 5 Kim Develter 221 MLM 6 Maïté Hellem 214 MLM 7 Melanie Verdru 191 MLM 8 Alien Lippinois 164 MLM 9 Evelyne Wybo 121 RESPECT !
http://data.lblod.info/id/files/b75fee21-e5db-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/69a02081-ccb6-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/7b8d9b61-fe2f-11ee-acf9-7f073e4f8105

Resultaten 1 - 38 van 38

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.