Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/9afbb29c-883a-4b11-80e2-a2aea4158b44 weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
, Akte te nemen van:, , , , Het ontbreken van afstanden van mandaat;, , ,
, Akte te nemen van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.,,
, , Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:, , , , , ,, DANIEL, LIEFOOGHE,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, André, Develter,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Elisha, Leire,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Carine, Delporte,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Evelyne, Jengember,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Steven, Bouckaert,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Patricia, Colson,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Melissa, Willemyns,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Simon, Verschoore,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Camille, Delchambre,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Steven, Deklerck,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Luc, Castelein,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, ,
Akte te nemen van: Het ontbreken van afstanden van mandaat;
Akte te nemen van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.
Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging: DANIEL LIEFOOGHE Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   André Develter     Elisha Leire Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Carine Delporte     Evelyne Jengember Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Steven Bouckaert     Patricia Colson Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Melissa Willemyns     Simon Verschoore Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Camille Delchambre     Steven Deklerck Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Luc Castelein    
4c641c80-ccaa-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/928f7241-64b8-4cde-8949-ec14256cc917
http://data.lblod.info/artikels/7231515b-0410-47b1-a148-ba68b1c29d64
http://data.lblod.info/artikels/d3ac47df-165c-4c06-b937-cec5d78b9046
Artikel 3
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 1
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst​
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst​
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
, , , Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96., , , , , , Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, vastgelegd is op zes leden;, , , Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, geen verklaringen tot lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur;, Overwegende dat de algemeen directeur op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekendmaakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen;, Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet:, , Lijst RESPECT ! heeft 1 zetel;, Lijst MLM heeft 5 zetels, , , Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur:, , Lijst MLM op 19 december 2018; Lijst RESPECT ! op 20 december 2018​, , , Overwegende dat alle akten van voordracht minstens 8 dagen voor de installatievergadering werden bezorgd en dus tijdig zijn;​, , Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;, Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen;,​, Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden;​, Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten dus verkozen kunnen verklaard worden;​, Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat;​, Overwegende dat niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst afwezig is;​,​, , Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;, Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;,​, Overwegende dat voor geen enkel kandidaat-lid een einddatum werd opgenomen in de akte van voordracht;​, Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd zijn in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld is;​, , ,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96. Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, vastgelegd is op zes leden; Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, geen verklaringen tot lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur; Overwegende dat de algemeen directeur op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekendmaakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen; Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet: Lijst RESPECT ! heeft 1 zetel; Lijst MLM heeft 5 zetels Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur: Lijst MLM op 19 december 2018; Lijst RESPECT ! op 20 december 2018​ Overwegende dat alle akten van voordracht minstens 8 dagen voor de installatievergadering werden bezorgd en dus tijdig zijn;​ Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen; ​ Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden;​ Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten dus verkozen kunnen verklaard worden;​ Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat;​ Overwegende dat niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst afwezig is;​ ​ Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden; Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; ​ Overwegende dat voor geen enkel kandidaat-lid een einddatum werd opgenomen in de akte van voordracht;​ Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd zijn in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld is;​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234944
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234950
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234949
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234948
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234943
, 743f8634-d5cb-4edc-846f-80f915c9976c, ,, , Artikel 1, , Akte te nemen van:, , , , Het ontbreken van afstanden van mandaat;, , , ,,,,,, , Artikel 2, , , Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:, , , , , ,, DANIEL, LIEFOOGHE,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, André, Develter,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Elisha, Leire,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Carine, Delporte,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Evelyne, Jengember,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Steven, Bouckaert,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Patricia, Colson,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Melissa, Willemyns,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Simon, Verschoore,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Camille, Delchambre,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , , , ,, Steven, Deklerck,,,, , , , , Startdatum:, , 2 januari 2019, , , , Geen einddatum., ,  ,  , , Opvolgers:, , , , Plaats opvolging, Officiële naam, Begindatum, Einddatum, , , , , ,, Eerste opvolger,  , , ,,, , ,, Luc, Castelein,,,, , ,,, , , , , , , ,, , , , , ,  ,  , , ,, , , ,,,, , ,,,,, , Artikel 3, , Akte te nemen van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.,, ,,,, ,,,, 505f4a93-ad03-40dd-a6e9-9e8ad4772d7c,
743f8634-d5cb-4edc-846f-80f915c9976c Artikel 1 Akte te nemen van: Het ontbreken van afstanden van mandaat; Artikel 2 Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging: DANIEL LIEFOOGHE Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   André Develter     Elisha Leire Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Carine Delporte     Evelyne Jengember Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Steven Bouckaert     Patricia Colson Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Melissa Willemyns     Simon Verschoore Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Camille Delchambre     Steven Deklerck Startdatum: 2 januari 2019 Geen einddatum.     Opvolgers: Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum Eerste opvolger   Luc Castelein     Artikel 3 Akte te nemen van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn. 505f4a93-ad03-40dd-a6e9-9e8ad4772d7c
http://data.lblod.info/id/files/92446191-e5cf-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/4f51dea1-fe23-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/4427f501-ccaa-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/4429a2b1-ccaa-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/442c88e1-ccaa-11ee-b7b4-e11139c91731
http://data.lblod.info/id/files/9245e831-e5cf-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/4f553a01-fe23-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/4f53b361-fe23-11ee-acf9-7f073e4f8105
http://data.lblod.info/id/files/924217a1-e5cf-11ee-acf9-7f073e4f8105

Resultaten 1 - 42 van 42

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.