Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/c664601d-3d36-4ff4-a588-09a26e719bfe weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
5487a770-cbf0-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/ee7ac923-6ce8-45c6-a1d3-4f91f7744469
http://data.lblod.info/artikels/c5bdcac6-2597-4818-bd11-8c91a95183bb
http://data.lblod.info/artikels/85499503-c76f-4ad7-9c3a-9c10dab76ce3
http://data.lblod.info/artikels/a567e190-5cf3-4f4d-8cf6-73f39df6edb8
http://data.lblod.info/artikels/28b26bc9-f457-48fd-95f2-9ba8f0135c7c
Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Installatie van de gemeenteraadsleden (akteneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.
Installatie van de gemeenteraadsleden (akteneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.
, , ,, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169;,, Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59;,, Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;, , , ,, , , Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;,, , , , , Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredend voorzitter afstand te doen van hun mandaat:, , DETIEGE Alfons deed afstand op 29 november 2018 per brief;, , ,, Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen:, , VAN SCHOONBEEK Maarten als opvolger 1 op lijst Open Bierbeek;, , ,, ,, Overwegende dat er geen enkel te installeren verkozene afwezig is op deze installatievergadering;​,, Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake;, ,, Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en op eer verklaard hebben zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden;, Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​, Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​,, Overwegende dat VANHULST Johan op 21 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;​,, Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de uittredend voorzitter : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen"., Overwegende dat geen enkel van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​, , ,
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169; Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59; Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard; Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredend voorzitter afstand te doen van hun mandaat: DETIEGE Alfons deed afstand op 29 november 2018 per brief; Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen: VAN SCHOONBEEK Maarten als opvolger 1 op lijst Open Bierbeek; Overwegende dat er geen enkel te installeren verkozene afwezig is op deze installatievergadering;​ Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake; Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en op eer verklaard hebben zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden; Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​ Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​ Overwegende dat VANHULST Johan op 21 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;​ Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de uittredend voorzitter : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Overwegende dat geen enkel van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234887
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138783
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234846
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234845
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138811
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138733
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234847
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234850
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138894
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234844
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234901
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234849
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234852
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234848
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1020561
,, , Artikel 1, Akte te nemen van, , De afstand van mandaat van volgende verkozenen:, , Alfons Detiège;, , , , ,,,,, , Artikel 2, De geloofsbrieven goed te keuren van:, , , , Officiële naam, Lijst, , , , , , Ludo Aerts, , , CD&V,, ,, , , , , Hans-Kristof Carême, , , Open Bierbeek,, ,, , , , , Cil Cuypers, , , sp.a Groen,, ,, , , , , Frederik De Buck, , , sp.a Groen,, ,, , , , , Karen Dourée, , , N-VA,, ,, , , , , Betty Dupont, , , N-VA,, ,, , , , , Walter Frooninckx, , , Open Bierbeek,, ,, , , , , Lisa Hermans, , , CD&V,, ,, , , , , Sandra Noé, , , Open Bierbeek,, ,, , , , , Mia Ombelet, , , CD&V,, ,, , , , , Arnaud Recko, , , N-VA,, ,, , , , , Lieselot Seldeslachts, , , CD&V,, ,, , , , , Lotte Suvée, , , sp.a Groen,, ,, , , , , Maria Tollet, , , Open Bierbeek,, ,, , , , , Hilde Van der Putten, , , sp.a Groen,, ,, , , , , Jan Van der Velpen, , , CD&V,, ,, , , , , Stefaan Van Haegenborgh, , , CD&V,, ,, , , , , Maarten Van Schoonbeek, , , Open Bierbeek,, ,, , , , , Tie Vanbeselaere, , , sp.a Groen,, ,, , , , , Johan Vanhulst, , , CD&V,, ,, , , , , Monda Wuytack, , , CD&V,, ,, , , , , ,,,,, , Artikel 3, Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:, , , , Officiële naam, Mandaat, Begin mandaat, , , , , ,, Ludo, Aerts,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Hans-Kristof, Carême,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Cil, Cuypers,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Frederik, De Buck,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Karen, Dourée,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Betty, Dupont,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Walter, Frooninckx,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Lisa, Hermans,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Sandra, Noé,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Mia, Ombelet,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Arnaud, Recko,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Lieselot, Seldeslachts,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Lotte, Suvée,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Maria, Tollet,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Hilde, Van der Putten,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Jan, Van der Velpen,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Stefaan, Van Haegenborgh,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Maarten, Van Schoonbeek,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Tie, Vanbeselaere,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Johan, Vanhulst,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , ,, Monda, Wuytack,,,, , ,, , Gemeenteraadslid, ,,, , , , 2 januari 2019, , , (Effectief), , , , , , , ,,,, , Artikel 4, , Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn., ,,,,, , , Artikel 5, De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:, , , , Rang, Officiële naam, , , , , , 1,, , ,, Johan, Vanhulst,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 1995, ,, , 1470,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 2,, , ,, Jan, Van der Velpen,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 1995, ,, , 498,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 3,, , ,, Mia, Ombelet,,,, , , , , 20 juni 2003, , , 7 maart 2003, ,, , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2007, ,, , 251,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 4,, , ,, Cil, Cuypers,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , , , 31 december 2012, , , 1 januari 2007, ,, , 396,, ,, sp.a Groen,, ,, , ,, , , 5,, , ,, Maria, Tollet,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2007, ,, , 227,, ,, Open Bierbeek,, ,, , ,, , , 6,, , ,, Tie, Vanbeselaere,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 februari 2007, ,, , 247,, ,, sp.a Groen,, ,, , ,, , , 7,, , ,, Sandra, Noé,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , , , 30 januari 2008, , , 1 januari 2007, ,, , , , 9 januari 2011, , , 3 april 2008, ,, , , , 31 december 2012, , , 7 april 2011, ,, , 403,, ,, Open Bierbeek,, ,, , ,, , , 8,, , ,, Stefaan, Van Haegenborgh,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 501,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 9,, , ,, Hans-Kristof, Carême,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 388,, ,, Open Bierbeek,, ,, , ,, , , 10,, , ,, Frederik, De Buck,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 317,, ,, sp.a Groen,, ,, , ,, , , 11,, , ,, Karen, Dourée,,,, , , , , 31 december 2018, , , 1 januari 2013, ,, , 201,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 12,, , ,, Hilde, Van der Putten,,,, , , , , 3 december 2014, , , 1 januari 2013, ,, , , , 31 december 2018, , , 5 maart 2015, ,, , 322,, ,, sp.a Groen,, ,, , ,, , , 13,, , ,, Arnaud, Recko,,,, , , , , 31 december 2018, , , 27 juni 2013, ,, , 276,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 14,, , ,, Ludo, Aerts,,,, , , , , 31 december 2018, , , 3 april 2015, ,, , 267,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 15,, , ,, Monda, Wuytack,,,, , , , , 3 mei 2001, , , 1 januari 2001, ,, , , , 1 februari 2007, , , 1 januari 2007, ,, , , , 7 februari 2013, , , 1 januari 2013, ,, , 468,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 16,, , ,, Lisa, Hermans,,,, , , 289,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 17,, , ,, Lieselot, Seldeslachts,,,, , , 243,, ,, CD&V,, ,, , ,, , , 18,, , ,, Betty, Dupont,,,, , , 243,, ,, N-VA,, ,, , ,, , , 19,, , ,, Walter, Frooninckx,,,, , , 233,, ,, Open Bierbeek,, ,, , ,, , , 20,, , ,, Maarten, Van Schoonbeek,,,, , , 224,, ,, Open Bierbeek,, ,, , ,, , , 21,, , ,, Lotte, Suvée,,,, , , 221,, ,, sp.a Groen,, ,, , ,, , , ,,,,,,,,
Artikel 1 Akte te nemen van De afstand van mandaat van volgende verkozenen: Alfons Detiège; Artikel 2 De geloofsbrieven goed te keuren van: Officiële naam Lijst Ludo Aerts CD&V Hans-Kristof Carême Open Bierbeek Cil Cuypers sp.a Groen Frederik De Buck sp.a Groen Karen Dourée N-VA Betty Dupont N-VA Walter Frooninckx Open Bierbeek Lisa Hermans CD&V Sandra Noé Open Bierbeek Mia Ombelet CD&V Arnaud Recko N-VA Lieselot Seldeslachts CD&V Lotte Suvée sp.a Groen Maria Tollet Open Bierbeek Hilde Van der Putten sp.a Groen Jan Van der Velpen CD&V Stefaan Van Haegenborgh CD&V Maarten Van Schoonbeek Open Bierbeek Tie Vanbeselaere sp.a Groen Johan Vanhulst CD&V Monda Wuytack CD&V Artikel 3 Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van: Officiële naam Mandaat Begin mandaat Ludo Aerts Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Hans-Kristof Carême Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Cil Cuypers Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Frederik De Buck Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Karen Dourée Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Betty Dupont Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Walter Frooninckx Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Lisa Hermans Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Sandra Noé Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Mia Ombelet Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Arnaud Recko Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Lieselot Seldeslachts Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Lotte Suvée Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Maria Tollet Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Hilde Van der Putten Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Jan Van der Velpen Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Stefaan Van Haegenborgh Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Maarten Van Schoonbeek Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Tie Vanbeselaere Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Johan Vanhulst Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Monda Wuytack Gemeenteraadslid 2 januari 2019 (Effectief) Artikel 4 Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn. Artikel 5 De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: Rang Officiële naam 1 Johan Vanhulst 31 december 2018 1 januari 1995 1470 CD&V 2 Jan Van der Velpen 31 december 2018 1 januari 1995 498 CD&V 3 Mia Ombelet 20 juni 2003 7 maart 2003 31 december 2018 1 januari 2007 251 CD&V 4 Cil Cuypers 31 december 2018 1 januari 2013 31 december 2012 1 januari 2007 396 sp.a Groen 5 Maria Tollet 31 december 2018 1 januari 2007 227 Open Bierbeek 6 Tie Vanbeselaere 31 december 2018 1 februari 2007 247 sp.a Groen 7 Sandra Noé 31 december 2018 1 januari 2013 30 januari 2008 1 januari 2007 9 januari 2011 3 april 2008 31 december 2012 7 april 2011 403 Open Bierbeek 8 Stefaan Van Haegenborgh 31 december 2018 1 januari 2013 501 CD&V 9 Hans-Kristof Carême 31 december 2018 1 januari 2013 388 Open Bierbeek 10 Frederik De Buck 31 december 2018 1 januari 2013 317 sp.a Groen 11 Karen Dourée 31 december 2018 1 januari 2013 201 N-VA 12 Hilde Van der Putten 3 december 2014 1 januari 2013 31 december 2018 5 maart 2015 322 sp.a Groen 13 Arnaud Recko 31 december 2018 27 juni 2013 276 N-VA 14 Ludo Aerts 31 december 2018 3 april 2015 267 CD&V 15 Monda Wuytack 3 mei 2001 1 januari 2001 1 februari 2007 1 januari 2007 7 februari 2013 1 januari 2013 468 CD&V 16 Lisa Hermans 289 CD&V 17 Lieselot Seldeslachts 243 CD&V 18 Betty Dupont 243 N-VA 19 Walter Frooninckx 233 Open Bierbeek 20 Maarten Van Schoonbeek 224 Open Bierbeek 21 Lotte Suvée 221 sp.a Groen

Resultaten 1 - 33 van 33

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.