Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/f42255ed-a092-44cc-aa01-fb6d1c70bea3 weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
546fd9b0-cbf0-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/094e10d0-fd3b-4d49-9b6c-d843a7706bb6
Vaststelling van de fracties
Vaststelling van de fracties
Vaststelling van de fracties.
Vaststelling van de fracties.
, , , Gelet op decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36;, Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;, , , , , , Overwegende dat voor volgende lijsten een akte van fractievorming werd ingediend met het oog op de vorming van twee afzonderlijke fracties:, , sp.a​Groen​, , , Overwegende dat alle ingediende akten van fractievorming rechtsgeldig zijn;​, Overwegende dat elke voorgestelde splitsing voldoet aan de voorwaarden tot splitsing in twee fracties;​,​,, Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;​, , ,
Gelet op decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36; Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat voor volgende lijsten een akte van fractievorming werd ingediend met het oog op de vorming van twee afzonderlijke fracties: sp.a​Groen​ Overwegende dat alle ingediende akten van fractievorming rechtsgeldig zijn;​ Overwegende dat elke voorgestelde splitsing voldoet aan de voorwaarden tot splitsing in twee fracties;​ ​ Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234874
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017

Resultaten 1 - 13 van 13

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.