Nieuwe pagina: fallback

Vlaanderen

De Centrale Vindplaats — Ontdek gestructureerde informatie in notulen, besluiten, codelijsten en meer. Naar de hoofdinhoud

Detailpagina voor onderwerp

Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://data.lblod.info/id/besluiten/fbd3ddc1-bd45-4490-81fe-7f004c274eea weer, door relaties en details te tonen.


Eigenschappen en relaties

Directe links van het onderwerp.

Eigenschap Waarde
6cc23010-cb4d-11ee-a56a-97bc9fd411a0
http://data.lblod.info/artikels/f3f5dae2-7826-4689-b420-6285bf5779c3
Vaststelling van de fracties
Vaststelling van de fracties
Vaststelling van de fracties.
Vaststelling van de fracties.
, , , Gelet op decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36;, Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;, , , , , Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één fractie vormen en geen enkele lijst een akte van fractievorming indiende;​,, Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;​, , ,
Gelet op decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36; Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één fractie vormen en geen enkele lijst een akte van fractievorming indiende;​ Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;​
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234874
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017

Resultaten 1 - 13 van 13

Verwijzingen

Inverse links naar het onderwerp.